Theraplay® een behandelmethode voor kinderen met hechtings- en gedragsproblematiek.

Wat is Theraplay®

Theraplay® is een kind en gezin therapie voor het bouwen en verbeteren van gehechtheid.

Deze therapie is ontwikkeld door Ann Jernberg en Phyllis Booth in de jaren vijfig van de vorige eeuw in Amerika. Ondertussen wordt Theraplay® al in veel landen ter wereld succesvol ingezet om de relatie tussen ouder en kind te versterken. Ook in Nederland staat Theraplay® al jaren in de belangstelling en hebben ouders en kinderen al mogen ervaren dat het leuk is om Theraplay® te krijgen en op een andere manier met elkaar om te leren gaan.

Theraplay® richt zich op het versterken van de ouder-kind relatie. Wanneer ouders en kind meer plezier met elkaar krijgen, het kind zich veiliger en competent voelt, verbetert het gedrag en wordt het emotioneel stabieler.

De Theraplay® therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn/haar liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten.

Wat doet Theraplay®

– Het verhoogt de ouderlijke sensitiviteit.
– Het versterkt het vermogen van het kind om te vertrouwen.
– Het bevordert een veilige hechting.
– Ondersteunt een positieve ontwikkeling van het kind.
– Door samen positieve ervaringen op te doen, tijdens en na de sessies, zal de onderlinge band versterken en bent u beiden meer in staat te genieten van elkaars gezelschap.
– Uw kind gaat zich meer geliefd en waardevol voelen en ervaart een veilige basis door uw betrokkenheid.
– Uw kind wordt daardoor zelfverzekerder en ongewenst gedrag zal verminderen.
– Als ouder gaat u uw kind beter aanvoelen, waardoor u het gedrag van uw kind beter kunt sturen.
– Theraplay® is interactief, fysiek en LEUK !

Voor wie is Theraplay®

Theraplay® is mogelijk voor kinderen van alle leeftijden, van baby tot adolescent. Niet de kalenderleeftijd maar de ontwikkelingsleeftijd staat centraal. De spelinterventies worden aangepast aan de leeftijd van het kind, met altijd als onderliggend doel: het verbeteren van de interactie tussen ouder en kind.
Kinderen kunnen de Theraplay® behandeling ingaan met hun biologische ouders, adoptie- of pleegouders. Ook als het kind is opgenomen in een instelling, kan er worden gekozen voor een behandeling met een groepsleider als belangrijke verzorger.

Theraplay® kan helpend zijn voor ouders die o.a.

-Het gevoel te zijn vast gelopen in de ouder-kindrelatie
-In een negatieve spiraal terecht zijn gekomen
-Machteloosheid ervaren in de opvoeding
-Nooit een goede band met hun kind hebben gehad
-Gedragsproblemen ervaren bij hun kind.

Theraplay® kan helpend zijn voor kinderen die o.a.

-Verlegen, teruggetrokken of aanhankelijk / claimend gedrag.
-Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en).
-Een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing.
-Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADD/ADHD).
-Gedragsproblemen zoals boosheid, agressie, opstandig of controlerend gedrag.
-Gedragsproblemen op school en/of met leeftijdsgenoten.

Wat is bijzonder aan Theraplay®

– Ouder/verzorger en kind zijn samen in Theraplay® behandeling.
– Het is actief en vooral leuk!
– Het is geen praat therapie, waarin over de problemen wordt gesproken.
– Er wordt niet ingegaan op het verleden: de focus ligt op het hier en nu.
– Er wordt geen beroep gedaan op verbaal of symbolisch begrip. Hierdoor kan het al bij hele jonge kinderen worden toegepast en is het bij uitstek geschikt voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

Hoe verloopt de therapie

-Een Theraplay® traject start altijd met een intake gesprek. Hierin vind de kennismaking plaats en worden de doelen samen bepaald met u als ouder.

-Afname van de Marschak Interaction Method (MIM). De MIM is het diagnostisch instrument van de Theraplay®. De MIM brengt de interactie tussen ouder en kind in kaart op het gebied van de vier dimensies van Theraplay® (structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging). Ouder en kind voeren samen een aantal opdrachten uit die worden gefilmd. Als professioneel hulpverlener is het ook mogelijk om de MIM te laten afnemen met een kind waarmee u werkt.

-De analyse van de MIM beelden. Deze analyse vormt niet alleen het uitgangspunt voor het individuele Theraplay® traject, maar kan u ook al veel inzichten opleveren waar u als ouder direct al iets mee kan in de thuissituatie..

-Start sessies. Een Theraplay® traject beslaat gemiddeld tussen de 15 à 20 sessies. Na iedere drie tot vijf sessies is er een evaluatie moment waarbij de beelden samen met u worden bekeken in een oudergesprek.

Ouderbegeleiding

Iedereen groeit op. De start vormt een belangrijke basis voor wie het is kind is, maar ook wie zij later weer als ouder of opvoeder zal zijn. Er worden patronen gevormd die je zelf niet herkent
Ouders kunnen op meerdere momenten in de opvoeding het gevoel ervaren vast te lopen. Wanneer de kinderen bijvoorbeeld niet naar je luisteren, grenzen voortdurend worden opgezocht waar de sfeer in het gezin lijdt onder de continue strijd.
Eerst is het belangrijk om inzicht te krijgen in de gezinssituatie en de problemen.
We onderzoeken de behoeftes en wensen van zowel de ouder als het kind. Ik vind het in mijn begeleiding belangrijk dat de ouder weer in zijn eigen kracht word gezet. Hierdoor kunnen we samenwerken om te onderzoeken naar de kracht en kwaliteiten van het kind.
Ik geef praktische opvoedingsadviezen en samen met u als de ouder gaan we op zoek naar wat past bij uw opvoeding en echt kan helpen bij uw kind. Om weer een positieve sfeer te creëren in de omgang met elkaar binnen het gezin.

Meer informatie over Theraplay®