Theraplay® een behandelmethode voor kinderen met hechtings- en gedragsproblematiek.

Wat is Theraplay®

Theraplay® is een kind en gezin therapie voor het bouwen en verbeteren van gehechtheid.

Deze therapie is ontwikkeld door Ann Jernberg en Phyllis Booth in de jaren vijfig van de vorige eeuw in Amerika. Ondertussen wordt Theraplay® al in veel landen ter wereld succesvol ingezet om de relatie tussen ouder en kind te versterken. Ook in Nederland staat Theraplay® de laatste jaren steeds meer in de belangstelling en hebben ouders en kinderen al mogen ervaren dat het leuk is om Theraplay® te krijgen en op een andere manier met elkaar om te leren gaan.

Theraplay® richt zich op het versterken van de ouder-kind relatie. Wanneer ouders en kind meer plezier met elkaar krijgen, het kind zich veiliger en competent voelt, verbetert het gedrag en wordt het emotioneel stabieler.

De Theraplay® therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn/haar liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten.

Wat doet Theraplay®

Het verhoogt de ouderlijke sensitiviteit

Het versterkt het vermogen van het kind om te vertrouwen

Het bevordert een veilige hechting

Ondersteunt een positieve ontwikkeling van het kind

Door samen positieve ervaringen op te doen, tijdens en na de sessies, zal de onderlinge band versterken en bent u beiden meer in staat te genieten van elkaars gezelschap. Uw kind gaat zich meer geliefd en waardevol voelen en ervaart een veilige basis door uw betrokkenheid. Uw kind wordt daardoor zelfverzekerder en ongewenst gedrag zal verminderen. Als ouder gaat u uw kind beter aanvoelen, waardoor u het gedrag van uw kind beter kunt sturen. Theraplay® is interactief, fysiek en LEUK !

Voor wie is Theraplay®

Theraplay® is mogelijk voor kinderen van alle leeftijden, van baby tot adolescent. Niet de kalenderleeftijd maar de ontwikkelingsleeftijd staat centraal. De spelinterventies worden aangepast aan de leeftijd van het kind, met altijd als onderliggend doel: het verbeteren van de interactie tussen ouder en kind.

Theraplay® kan helpend zijn voor ouders die o.a.

-Het gevoel te zijn vast gelopen in de ouder-kindrelatie

-In een negatieve spiraal terecht zijn gekomen

-Machteloosheid ervaren in de opvoeding

-Nooit een goede band met hun kind hebben gehad

-Gedragsproblemen ervaren bij hun kind.

Theraplay® kan helpend zijn voor kinderen die o.a.

-Verlegen, teruggetrokken of aanhankelijk / claimend gedrag

-Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en)

-Een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing

-Ontwikkelingsstoornissen (Asperger, ASS, ADD/ADHD)

-Gedragsproblemen zoals boosheid, agressie, opstandig of controlerend gedrag

-Gedragsproblemen op school of met leeftijdsgenoten

Kinderen kunnen de Theraplay® behandeling ingaan met hun biologische ouders, adoptie- of pleegouders. Ook als het kind is opgenomen in een instelling, kan er worden gekozen voor een behandeling met een groepsleider als belangrijke verzorger.

Wat is bijzonder aan Theraplay®

Ouder/verzorger en kind zijn samen in Theraplay® behandeling

Het is actief en vooral leuk!

Het is geen praat therapie, waarin over de problemen wordt gesproken

Er wordt niet ingegaan op het verleden: de focus ligt op het hier en nu.

Er wordt snel resultaat ervaren

Er wordt geen beroep gedaan op verbaal of symbolisch begrip. Hierdoor kan het al bij hele jonge kinderen worden toegepast en is het bij uitstek geschikt voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

Hoe verloopt de therapie

-Een Theraplay® traject start altijd met een intake gesprek. Hierin vind de kennismaking plaats en worden de doelen samen bepaald met u als ouder.

-Afname van de Marschak Interaction Method (MIM). De MIM is het diagnostisch instrument van de Theraplay® (ontwikkeld door Marianne Marschak). De MIM brengt de interactie tussen ouder en kind in kaart op het gebied van de vier dimensies van Theraplay® (structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging). Ouder en kind voeren samen een aantal opdrachten uit die worden gefilmd. Als professioneel hulpverlener is het ook mogelijk om de MIM te laten afnemen met een kind waarmee u werkt

-De analyse van de MIM beelden. Deze analyse vormt niet alleen het uitgangspunt voor het individuele Theraplay® traject, maar kan u ook al veel inzichten opleveren waar u als ouder direct al iets mee kan in de thuissituatie..

-Start sessies. Een volledig Theraplay® traject beslaat tussen de 15 à 20 sessies. Na iedere drie sessies is er een feedback moment waarbij de beelden samen met u worden bekeken. Of er eerst alleen met het kind gestart wordt in de sessies of gelijk samen met de ouders wordt na aanleiding van de analyse bepaald.

Het doel is dat u aan het einde van het traject zoveel mogelijk zelfstandig het geleerde in de praktijk kan brengen. Zowel tijdens de therapiesessies als in de thuissituatie (of werksituatie).

Meer informatie over Theraplay®