Yvette Dilling Therapie

Therapie voor kinderen

Wie help ik?

Ik help kinderen die ontwikkelings-, gedrags- of emotionele problemen hebben. Bijvoorbeeld kinderen die geen vriendjes hebben, opstandig zijn, boos zijn, niet luisteren, zich niet aan regels kunnen houden of angstig zijn.

Mijn naam is Yvette Dilling, Theraplay® level 1 Therapeut en schoolmaatschappelijk werker. Ik heb 13 jaar ervaring met kinderen en jongeren, in het geven van trainingen, ouder begeleiding en opvoedondersteuning.

Hoe help ik?

Ik begeleid kinderen (en de ouder) door middel van speels en grappig spel. Deze Therapie heet Theraplay®. Hierdoor zal er gebouwd worden aan de betrokkenheid tussen het kind en hun ouder en zal het gedrag van het kind zich positief gaan ontwikkelen.

Ik bied ouders ondersteuning door middel van ouderbegeleiding en opvoedondersteuning in de vorm van o.a. praktische adviezen om op moeilijke momenten het voor alle gezinsleden weer prettiger te maken thuis.